Revīzijas pakalpojumi

Ilggadīga sadarbība ar zvērinātu revidentu biroju

SIA ROWAN sadarbības partneru vidū revīzijas jautājumos ir RĪGAS REVIDENTU BIROJS SIA, kas dibināts 1994.gadā. Plašā pieredze, kas uzkrāta vairāk kā 20 gadu laikā ļāvusi iemantot klientu uzticību. SIA ROWAN sadarbība ar zvērinātu revidentu biroju balstīta uz konfidencialitāti un personisku attieksmi.  

RĪGAS REVIDENTU BIROJS SIA sniedz sekojošus pakalpojumus:

  • Finanšu pārskatu revīzijas un pārbaudes;
  • Uzņēmuma maksātnespējas un īpašuma piederības apliecināšana;
  • Konsultācijas grāmatvedības uzskaitē;
  • Uzņēmuma novērtēšana, apvienošana un reorganizācija; 
  • Uzņēmuma saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa analīze; 
  • Maksātnespējas cēloņu noteikšana; 
  • Mantisko ieguldījumu novērtēšana;
  • Biznesa plānu apstiprināšana pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai;
  • Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde;
  • Dažādi citi zvērināta revidenta pakalpojumi pēc pieprasījuma.