Finanšu pakalpojumi

Uz starptautisku pieredzi un zināšanām balstīti finanšu pakalpojumi

SIA ROWAN – licencēti un apdrošināti finanšu pakalpojumi. Strādājot vairāk kā 15 gadus, uzkrāta plaša pieredze, kas balstīta uz zināšanām un standartiem sadarbojoties ne tikai ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet arī starptautiskiem holdingiem. SIA ROWAN klienti saņem pakalpojumus, kas ir – droši, savlaicīgi, precīzi, elastīgi, ar personisku attieksmi, konfidenciāli un kvalitatīvi. 

SIA ROWAN sniegtie pakalpojumi:

 • Pilna cikla grāmatvedības uzskaite – izvēloties šo pakalpojumu, SIA ROWAN klients saņem ne tikai pilna cikla grāmatvedības pakalpojumus, bet arī ikmēneša vadības atskaites, kas sevī ietver Peļņas vai zaudējumu aprēķinu, debitoru un kreditoru uzskaiti. Vadības atskaites tiek pielāgotas katram klientam individuāli. Kā arī četras reizes gadā klients saņem  operatīvos pārskatus. 
 • Gada pārskatu un auditētu gada pārskatu sagatavošana
 • Vadības atskaišu sagatavošana:
  1. Individuāli pielāgotas ikmēneša / ceturkšņa / gada  vadības atskaites
  2. Kopējā kapitāla struktūras rādītāju analīze 
  3. Likviditātes rādītāju analīze
  4. Krājumu aprites analīze
  5. Rentabilitātes rādītāju analīze
  6. Debitoru un kreditoru aprites rādītāji
  7. Kopējā finanšu analīze
 • Nodokļu un grāmatvedības konsultācijas
 • Pirmsiegādes izpēte
 • Grāmatvedības datu atjaunošana
 • Grāmatvedības metodikas izstrāde atbilstoši katram klientam 
 • Uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrādāšana
 • Biznese procesu audits un optimizācija